Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA – SPLETNA PRODAJA SVETOVALNE URE IN NAJEM OPREME

I.               Splošno

Predmetni splošni pogoji veljajo za spletno prodajo svetlovalne ure in najema opreme izdajatelja NOVISUALS, Igor Pečoler s.p., Klanc 49, 3204 Dobrna na spletni strani www.novisuals.com

NOVISUALS, Igor pečoler s.p. (prodajalec) kupcu spletne prodaje (kupcu) pred  nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene oz. vrednosti svetlovalne ure in najema opreme. Vrednosti označi kupec. Svetovalna ura ima običajno vrednost 125€. Vrednost bona ne vključuje DDV.

Kupec prejme potrdilo o nakupu na e-naslov.

Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan.

Prodajalec si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje poslovanja kadarkoli brez predhodnega obvestila, pri čemer je potrebno poudariti, da nakup kupca urejajo splošni prodajni pogoji, ki veljajo na dan oddaje nakupa. 

II.              Nakup

Na spletni strani www.novisuals.com je omogočen nakup svetovalnih ur in najem opreme z označenimi vrednostmi.

Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s Pogoji spletne prodaje svetovalne ure in najema opreme. Kupec s potrditvijo nakupa izrecno soglaša, da je v celoti seznanjen z določilih teh splošnih pogojev ter da jih v celoti sprejema in potrjuje.

Iz seznama svetovalne ure oz. najema opreme kupec najprej izbere z izbrano vrednostjo in ga doda v košarico nakupa. Kupec lahko v košarico nakupa neomejeno število ur, za vse storitve pa veljajo enaki pogoji nakupa.

Kupec ob nakupu posreduje oz. vpiše naslednje podatke:

  • Ime in priimek
  • e-mail
  • telefonska številka

 Nato označi način plačila in način prevzema opreme/svetovalne ure.

Po zaključku spletnega nakupa kupec prejme na elektronski naslov potrdilo o nakupu z vsemi podatki o naročilu. 

III.            Plačilo, prevzem

Kupnino za naročene svetovalne ure oz. najema opreme kupec poravna preko spletne strani, in sicer preko sistema paypal, s kreditnimi karticami (preko sistema paypal), po predračunu prodajalca ali fizično na blagajni prodajalca. Kupec označi način plačila. Plačilo preko spleta z bančno kartico se opravi v okolju, ki ga varuje in upravlja družba PayPal, priznana s strani bančnih ustanov.

Kupec izbere način prevzema naročenih svetovalnih ur oz. opreme, in sicer preko e- naslova v obliki pdf, ali na sedežu prodajalca NOVISUALS, Igor Pečoler s.p. na podlagi predhodnega naročila. Prevzem opreme/svetovalnih ur na sedežu prodajalca se lahko izvrši v času obratovanja podjetja.

IV.            Odgovornost, preklic, zamenjava

Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec sam ne prevzame naročene svetovalne ure oz. najete opreme prejete v pdf obliki na e- naslov ali ga ne prevzame fizično na sedežu prodajalca.

Prav tako prodajalec ne odgovarja, če kupec darilni bon izgubi, ga uniči ali kako drugače onemogoči njegovo uporabo. Prodajalec dvojnikov rezervacijskih ur oz. najema opreme ne izdaja.

Veljavnost rezervacije je 1 (eno) leto od dne izdaje. Koriščenje rezervacije je potrebno predhodno rezervirati na naslov info@novisuals.com. Imetnik rezervacije predloži ob izvedbi storitve v podjetju prodajalca.

Zamenjava rezervacije oz. najema opreme za gotovino oz. denar ni možna. Prav tako ni možno podaljšanje njegove veljavnosti, ali zamenjava v primeru izgube, uničenja ali poškodovanja. V teh primerih kupec tudi ni upravičen do nobenega povračila. Rezervacijo oz. najem opreme je možno unovčiti samo v celoti in ga je mogoče uporabiti le enkrat.

Rezervacija svetovalne ure oz. najem opreme je veljaven v okviru podatkov, ki so na njem zapisani:

  • identifikacijska številka
  • vrednost
  • datum izdaje
  • veljaven in unovčljiv
  • podpsi izdajatelja

Kupec je upravičen uveljavljati  prodajalčevo odgovornost za stvarne napake v rokih in skladno z določili veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

Kupec ima pravico, da prodajalcu v 14 dneh od prevzema naročene svetovalne ure oz. najema opreme sporoči, da od pogodbe odstopa ter hkrati prodajalcu vrne rezervacijo, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo rezervacijo za namen izven svoje pridobitne dejavnosti). Strošek vračila bonov bremeni v tem primeru kupca.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca (NOVISUALS, Igor Pečoler s.p., Klanc 49, 3204 Dobrna na info@novisuals.com) o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Obrazec za uveljavitev pravice kupca do odstopa od pogodbe

NOVISUALS, Igor Pečoler s.p., Klanc 49, 3204 Dobrna, info@novisuals.com Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo tega blaga

Naročeno dne: Prejeto dne: Ime in priimek kupca: Naslov kupca: Kraj, datum in podpis kupca

V.              Varnost in zasebnost osebnih podatkov

Prodajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno v namene, za katere so bili zbrani oz. so jih posredovali kupci ter za izboljšanje uporabe spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bom uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim osebam, razen v primeru ko to določa zakon. Storili bomo vse, da podatke uporabnikov spletne strani zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Vsi osebni podatki kupcev se shranjujejo v bazi podatkov prodajalca, razen podatkov o plačilnih karticah. Ti podatki se obdelujejo na spletni strani banke in jih je potrebno pri ponovnem nakupu ponovno navesti. Za varovanje in obdelavo podatkov plačilnih kartic skrbi banka, ki omogoča varne transakcije.

Vsi podatki, ki jih posreduje kupec, bodo v izključni lasti prodajalca ter varovani v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje varstvo osebnih podatkov. Uporabljeni bodo samo s kupčevim privoljenjem in tako, da bo prodajalec lahko zagotovil nemoteni proces spletnega nakupa. Na željo kupca se bodo uporabili tudi za posredovanje obvestil, ponudb, novosti. 

VI.            Razno

Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu preko spleta sta kupcu na razpolago preko naslova info@novisuals.com

Prodajalec skladno s 3. odst. 32. čl. Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca  IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh splošnih pogojih.

Potrdilo o nakupu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto rezervacije in z njim kupec ne more uveljavljati plačane storitve. Na prodajnem mestu prodajalca s mora kupec izkazati izključno z rezervacijo, ki ga prejme na e-naslov v pdf obliki, ali ga prevzame osebno na sedežu prodajalca.